➫تبلیغاتات صوتی

درخواست خرید موارد زیر

تبلیغاتات صوتی چیست؟

یک نحوه ارسال پیامک است که دیگر نیازی به اس ام اس های انبوه نیست

از تماس های پایه ای استفاده کنید

قیمت بسته ها در زیر موجود است درضمن جهت تبلیغ

هر ۲۰ شماره ۳۲هزار تومان

 

 

بسته شماره یک:

تعداد داخلی: ۱  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۱  عدد
قابلیت منشی تلفنی: ندارد  
قابلیت پشت خطی: ندارد  
امکان صف تماس : ندارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۱۱۷۶۰۰  تومان

 

بسته شماره دوم:

تعداد داخلی: ۱  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۲  عدد
قابلیت منشی تلفنی: دارد  
قابلیت پشت خطی: دارد  
امکان صف تماس : ندارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۱۵۰۰۰۰  تومان

 

بسته شماره سوم:

 
نیم بسته
یک بسته
تعداد داخلی: ۳  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۳  عدد
قابلیت منشی تلفنی: دارد  
قابلیت پشت خطی: دارد  
امکان صف تماس : دارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۲۴۰۰۰۰  تومان

 

 

 

 

مزایا:

 • تماس سریعتر
 • گوش دهنده مخاطب(دگیر پیام ها نخوانده شده حذف نمیشوند)
 • علاوه بر تلفن همراه با تلفن ثابت تبلیغ امکان پذیر است.
 • قیمت ها بسیار بصرفه تر است

مدارک:

 • اسکن کارت ملی
 • اسکن شناسنامه
 • شماره تلفن همراه(شماره فعال و در دسترس)
 • شماره تلفن ثابت
 • آدرس دقیق محل کار/سکونت(با ذکر کوچه و یا فاز و بلوک و واحد)
 • کد پستی محل کار/سکونت
 • شماره پلاک محل کار/سکونت
 • روزنامه رسمی شرکت ویا محل کار