➫تبلیغاتات صوتی

درخواست خرید موارد زیر

تبلیغاتات صوتی چیست؟

در تبلیغاتات صوتی با یک شماره مخابراتی ما با مشتریان شما تماس خواهیم گرفت و فایل صوتی که توسط شما یا ما ضبط شده اجرا خواهد شد

درباره تماس:

تماس از طریق شماره های خط ثابت و هم شماره های دائمی و اعتباری تلفن همراه ها قابل اجرا خواهد بود.

درباره تماس همگانی»در تماس های همگانی طبق منطقه.استان.شغل.جنیست.سن.محدوده کدپستی پیامک صوتی به تلفن همراه ها و بصورت متعدل به سیستم های خط ثابت ارسال خواهد شد.

کاربرد و تبلیغ » شما با استفاده از این بسته پنل مدیریتی میتوانید تبلغاتات صوتی خود را به گوش محله استان و شهر خود ارسال کنید.یا اینکه مشتریان خود را ار اطلاعیه های شرکت ها محل کار و… مطلع کنید.

جهت بزرگنمایی روی تصویر پایین کلیک کنید