➫تبلیغاتات صوتی

درخواست خرید موارد زیر

تبلیغاتات صوتی چیست؟

ما با مشتری شما تماس خواهیم گرفت و فایل صوتی شمارا بخش خواهیم کرد

 

 

بسته شماره یک:

تعداد داخلی: ۱  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۱  عدد
قابلیت منشی تلفنی: ندارد  
قابلیت پشت خطی: ندارد  
امکان صف تماس : ندارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۱۱۷۶۰۰  تومان

 

بسته شماره دوم:

تعداد داخلی: ۱  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۲  عدد
قابلیت منشی تلفنی: دارد  
قابلیت پشت خطی: دارد  
امکان صف تماس : ندارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۱۵۰۰۰۰  تومان

 

بسته شماره سوم:

 
نیم بسته
یک بسته
تعداد داخلی: ۳  عدد
تعداد وب سایت تماس رایگان: ۳  عدد
قابلیت منشی تلفنی: دارد  
قابلیت پشت خطی: دارد  
امکان صف تماس : دارد  
مبلغ قابل پرداخت: ۲۴۰۰۰۰  تومان

 

 

 

 

مزایا:

 • تماس سریعتر
 • گوش دهنده مخاطب(دگیر پیام ها نخوانده شده حذف نمیشوند)
 • علاوه بر تلفن همراه با تلفن ثابت تبلیغ امکان پذیر است.
 • قیمت ها بسیار بصرفه تر است

مدارک:

 • اسکن کارت ملی
 • اسکن شناسنامه
 • شماره تلفن همراه(شماره فعال و در دسترس)
 • شماره تلفن ثابت
 • آدرس دقیق محل کار/سکونت(با ذکر کوچه و یا فاز و بلوک و واحد)
 • کد پستی محل کار/سکونت
 • شماره پلاک محل کار/سکونت
 • روزنامه رسمی شرکت ویا محل کار