➫لیست قیمت آسان

تعرفه طراحی و برنامه نویسی از گروه طراحی و برنامه نویسی تیباکس طرخ بستگی به نوع پروژه دارد. اگر سفارش پروژه اختصاصی جهت ایجاد در نظر دارید. این پروژه از تحقق یابی نیازمند زمان و صرف نیروی کاری تیباکس طرح میباشد. در غیراین صورت هزنیه این پروژه تقریبا نسبت به پروژه های از پیش تعریف شده بالا خواهد بود.

تیباکس طرح از پروژه درخواستی شما قبل از تماس شما آگاهی ندارد. ما در زیر چند نمونه پروژه هایی که با سفارش آنها توسط شما مواجه شده ایم قرار داده ایم.این پروژه ها به دو صورت پروژه های اختصاصی و پروژه های از پیش تعریف شده ایجاد شده. , این لیست شاید به شما در تصمیم ایجاد پروژه بصورت کوتاه و مختصر کمک کند.

 

سری اول

 

سری دوم