پرداخت بانکی به تیباکس طرح

پرداخت صورت حساب از طریق بانک:

  • پرداخت صورت حساب فقط به حساب های بانکی بنام مدیریت سایت “علیرضا جواهری” امکان پذیر است.
  • درصورت مشاهده ارائه هرگونه شماره حساب از سمت کارمندان سایت از طریق فرم تماس با ما گزارش دهید.
  • قبل پرداخت هرگونه بدهکاری با بخش های مالی یا مدیریت سایت هماهنگ شوند.
  • پرداخت به حساب بانکی بعلت انحصاری بودن حساب به مدیریت وبسایت مقداری زمان بر است همچنین قبل از پایان انقضا صورت حساب اقدام پرداخت کنید.
  • بعلت زمان بالای پرداخت شناسه های شبا قبل از هرگونه اخطاریه در تمدید  و قبل از درگذشت انقضا صورت حساب خود را ۱۲ تا ۲۴ ساعت قبل واریز نمایید.
  • پرداخت به همراه صورت حساب اجرا میگردد.

پیشنهاد میگردد تمامی پرداختی ها توسط سامانه های عضو شتاب صورت گیرد تا در روند انتقال زمان کمتری سپری شود.

It is suggested that all payments be accelerated by the member systems so that less time is spent on the transfer process.

پرداخت درون کشوری:

پرداخت به واسط ارز (خارج از کشور)+دیجیتال

نوع ارز :بیت کویین

آدرس ولت : تیکت دهید – تماس ۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷  ۹۸+


پرداختی های آمریکا

نوع ارز: دلار

نام بانک: کپیتال وان

شماره ولت : تیکت دهید – تماس ۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷  ۹۸+


 

پرداختی های انگلیس

نوع ارز: پوند

نام بانک: First Direct

شماره ولت : تیکت دهید – تماس ۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷  ۹۸+


پرداختی های افغانستان

نوع ارز: افغانی

نام بانک: غضنفر بانک

شماره کارت : تیکت دهید – تماس ۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷  ۹۸+