واگذاری سرویس از اکانت به اکانت دیگری در تیباکس طرح

واگذار کننده محترم , ابتدا مبادلات خود را با دریافت کننده خود در میان گذارید.

دریافت کننده محترم , ابتدا مبادلات خود را با ارسال کننده در میان گذارید.


نام سرویس انتقالی*
ایمیل اکانت تیباکس طرح ارسال کننده سرویس*
ایمیل اکانت تیباکس طرح دریافت کننده سرویس*
شماره تلفن همراه ایجاد کننده فرم*
شماره تلفن خط ثابت
-
موضوع انتقال از زبان ارسال و یا دریافت کننده*
نامه انتقال*
جهت اطمینان تیم فنی تیباکس کد کپچا را وارد کنید.
ایمیل تکمیل کننده فرم*