مرکز صدور گواهی ssl امنیت ارتباطات


کمک_helpمعاونت:جهت معرفی تیباکس طرح از طریق پیامک کوتاه میتوانید از گوشه سمت راست قسمت”فرم معرفی تیباکس طرح به همکارانتان”اقدام کنید.

محل صدور گواهی  SSL در تیباکس بزودی مجدد راه اندازی خواهد شد

از مدیران محترم خواشمند است تا اطلاع ثانوی از ارائه تیکت به واحد ها در این مورد خودداری کنند»»

 

تیباکس پایبند قوانین امنیتی