خدمات فیلترینگ

ما تابع قوانین کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران میباشیم.

در غیر این صورت احترم به این قوانین از وظایف ماست.

و در صورت رعایت نکردن مجازاتی همچون فیلترینگ را در پی خواهیم داشت.

ثبت سایت شما در ستاد ساماندهی میتوانید یکی از قوانین جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از فیلترینگ باشد.

شاید برای شما ثبت در ساماندهی و احراز هویت ماهانه و سالانه تا حدودی دشوار بنظر رسد.

 

تیباکس طرح این عمل دشوار را در عرض یک دقیقه برای وبسایت شما انجام میدهد.

کافیست یک تیکت کوتاه دهید تا هرچه سریعتر بدون هیچ زمان وقتگیری به هزینه ای ناچیز سایت شما در سایت ساماندهی ثبت شود.

ارسال تیکت درخواست ثبت»