اعزام کارشناس و آموزش به محیط شما

اعزام کارشناس و آموزش دهنده به محل شما

  • ارسال کارشناس فنی درصورت نقض فنی در سیستم تیباکس طرح بصورت رایگان میباشد.
  • ارسال کارشناس فنی درصورت نداشتن عیب از طرف سیستم تیباکس طرح پس از یکبار جریمه (-) تومانی و پس از چند بار (-) تومانی
  • ارسال آموزش دهنده با سیستم تیباکس طرح برای یک الی دوبار بصورت رایگان(هر بار ۱:۳۰ ساعت)
  • ارسال آموزش دهنده پس از دوبار , برای بار سوم (-) برای هر یک ساعت فعالیت آموزشی
  • در هر مورد کارشناس وظیفه ای در ارسال سیستم کامپیوتری جهت آموزش و عیبیابی ندارد.به عبارتی درخواست دهنده یا مشتری باید در محل سیستم کامپیوتری به همراه شبکه اینترنت در دسترس کارشناس ما قرار دهد.

*توجه:در حال حاضر ارسال کارشناس و آموزش دهنده به شهر های , استان:

  • تهران-تهران بزرگ
  • لرستان-خرم آباد
  • اصفهان-اصفهان
  • شیراز-فارس(جدید)
  • {استان-شهر}  دیگر بزودی…

امکان پذیر میباشد.

هر کارشناس باید با فرم  pdf فرم اعزام کارشناس وارد محل درخواستی شود

استخدام کارشناس در شهرستان و استان شما مدیر۰۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷

نام نام خانوادگی*
ایمیل ثبت شده*
شماره تلفن ثابت
-
شماره تلفن همراه
-
نام سایت یا اپلیکیشن شما
موضوع پیغام اعزام کننده*
متن پیغام به اعزام کننده*

* Indicates required fields

آدرس دقیق
کپچا کد