دی ان اس-DNS

*توجه:قبل از تنظیم ابتدا تیکت دهید تا از دی ان اس سرویس خود مطلع شوید.

*توجه:درصورت نیاز به یک دی ان اس خارج از دی ان اس های زیر تیکت دهید تا از دی ان اس های خود مطلع شوید.

*توجه:آیپی دی ان اس های زیر ویا خارج از زیر ممکن است با یک دیگر تفاوت ذاشته باشید پس قبل از تنظیم ابندا از صحت دی ان اس سرویس خود با تماس مطلع شوید.

*توجه:درصورت مشکل از طرف دی ان اس های زیر سریعا با یکی از کارشناس ها ما تماس حاصل نمایید.

*توجه:اگر پس از مدت زمانی دچار مشکل از طرف دی ان اس ها شدید حتما به این بخش سر زده و از تغییرات اطلاع پیدا کنید اگرچه اطلاع رسانی ها در قبل انجام خواهد شد.

*توجه:دی ان اس های زیر یا خارج ; بصورت یک نیم سرور ایجاد شده در غیر این صورت رکورد تعریف شده اند.

پس از تنظیم یعنی شما قوانین را پذیرفته و اطلاعیه و توجهات لازم را مطالعه نموده اید.

دی ان اس سرور ویژه را اندازی نوع اولA

ns1.tboxtrah.ir

ns2.tboxtarh.ir

دی ان اس سرور ویژه را اندازی نوع دومA

ns3.tboxtrah.ir

ns4.tboxtarh.ir

دی ان اس سرور ویژه را اندازی نوع سومB

ns1.tboxtrah3.ir

ns2.tboxtarh3.ir

دی ان اس سرور ویژه را اندازی نوع چهارمB

ns3.tboxtrah3.ir

ns4.tboxtarh3.ir

دی ان اس اختصاصی ویژه

ns88.tboxtarh.ir

ns99.tboxtarh.ir

 

دی ان اس جدید با ارسال تیکت

 

دی ان اس اختصاصی با ارسال تیکت (به ویژه سرویس های وبلاگدهی)