بیمه وبسایت تیباکس طرح

بیمه تیباکس طرح به شما کمک میکند تا:

 • درصورت کمبود وجه و نبودن هزینه کافی جهت تمدید از بیمه درخواست کمک جهت تمدید کنید یا با کمک بیمه هزینه را برای همیشه پرداخت کنید
 • اگر وبسایت شما هک ویا مورد حملات سایبری قرار گرفت از بیمه جهت رفع ویا انتقال درخواست کمک هزنیه کنید.
 • از بیمه طلایی درخواست خرید سرویس جدیدی کنید که هزنیه آن را ندارید.
 • بیمه طلایی تیباکس طرح به شما کمک میکند تا از هزینه هایی همچون سئو ویا بهینه سازی در امان بمانید
 • بیمه طلایی تیباکس طرح به شما کمک میکند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ماهانه ۲سرویس خریداری کنید.

بیمه شامل چه کسی میشود؟

 • حداقل یک سرویس از تیباکس طرح خریداری کرده باشید.
 • ماهانه هزینه بیمه خود را پرداخت کند.
 • بدون حقه ای بیمه را شامل شود(ضمن اینکه ناظران اعمال شمارا بررسی کرده )

هزینه خرید بیمه چقدر است؟

بیمه ها به دو دسته بیمه و بیمه طلایی تقسیم میشوند.که بیمه طلایی میتواند امکانات ذکر شده در بالا با عنوان بیمه طلایی را شامل شوند.

 •                 بیمه طلایی:

بیمه طلایی چیست؟

بیمه طلایی از بیمه معمولی برتر است و امکاناتی هچمون:

 

 • از بیمه طلایی درخواست خرید سرویس جدیدی کنید که هزنیه آن را ندارید.
 • بیمه طلایی تیباکس طرح به شما کمک میکند تا از هزینه هایی همچون سئو ویا بهینه سازی در امان بمانید
 • بیمه طلایی تیباکس طرح به شما کمک میکند بدون پرداخت هیچ هزینه ای ماهانه ۲سرویس خریداری کنید.

را شامل میشود.

 •          بیمه معمول:

بیمه معمول تیباکس طرح چیست؟

بیمه ای است که امکانات یک بیمه ساده را شامل میشود.

 

قیمت بیمه ها:

بیمه طلایی:

قیمت پیش پرداخت:۵۵۰۰۰ و قیمت پرداخت ماهانه : ۱۹۲۰۰

بیمه معمول:

قیمت پیش پرداخت:۲۸۰۰۰ و قیمت پرداخت ماهانه :۱۲۵۰۰

_____

جهت خرید به پشتیبانی تیکت دهید.