حمایت و حمایت شوندگان

همواره تیباکس قبل و پس از ایجاد خود حمایت شده توسط بخش سرورنیگtboxserver با آدرس www.tboxserver.ir که بخش عظم میباشد و حمایت شده طراحی توسط tboxtarh با فروشگاه tboxtarh2 آدرس www.tboxtarh2.ir

از این پس همین تیم طراحی با زیر مجموعه های خود حامی گروه و شراکت ها دیگر میباشد که در ذیل بیان شده

  • کمک های بشر -کودک; دوستانه تیباکس که بصورت نقدی مالی به سازمان کودکان سرطانی ارسال میشود.
  • کمک های بشر-کودک ;  دوستانه تیباکس که بصورت نقدی مالی به کودکان بهشت امام رضا(ع) بصورت نقدی مالی الحاق میشود.
  • کمک های همکاران; درجهت حمایت های نظیر به نظیر گروه ارائه سریس ها و وبسایت های وبلاگدهی اس سی بلاگ .

همکار گرامی چانچه موافق به کمک های حمایت شونده(حامی) نظیر به نظیر همکاران میباشید میتوانید با ما از طریق ایمیل info به نشانیه info@tboxtarh2.ir در مکاتبه کنید.

*تبصره:حمایت دز زمان های درآمد مناسب به نحوی که بخش مالی تامین شوند فقط برای حمایت شوندگان بشر دوستانه نیز امکان پذیر میباشد.

*توجه:مزایای حمایتی تنها شامل مالی و نقدی فقط برای همکاران-نمیباشد.

TboxTarh.IR