گروه بازاریابی

جهت :

  • نمایندگی فروش سرویس
  • بازاریابی و فروش سرویس
  • همکاری در فروش سرویس

با مدیریت گروه طراحی و برنامه نویسی تیباکس طرح فقط از طریق شماره ۹۱۶۸۷۶۰۱۱۷(۹۸+) تماس بگرید.

 

نمونه کارت های اعطا شده به بازاریابان با کد شناسه تیباکس طرح :