گروه باشگاه مخاطبین با هدیه

گروه باشگاه مخاطبین با هدیه ویژه

چند مورد را برای دریافت هدایای ویژه ارزشمند مذکوریم:

  1. مشتری بیاورید جایزه بگیریدو ویژه شوید(شما میتوانید با آورد هر مشتری از۲۵الی۸۰درصد تخفیف برخوردار شوید)
  2. با محوصلات ویژه شوید(اگر برای اولین بار است عضو شرکت ما شدید شما میتوانید با خرید اولین محصول از شرکت ما ویژه شوید)
  3. __________________________________

سوالات متداول یک کاربر ویژه

ویژه کیست؟ویژه, مشتری مفیدی برای شرکت تیباکس طرح است

فایده ویژه شدن چیست؟ویژه ها از ۱۰درصد تا۹۹درصد میتوانند بارکد تخفیف دریافت نمایند

آیا من محصول با قیمت کم گرفته ام ویژه ام؟بله, شما میتوانید از ۱۰۰۰ریال تا…ویژه باشید