➫ارتقا ظرفیت چتروم

قیمت یک دهم  گروه های دیگر است

قیمت ۳۰نفره رایگان

تبصره۱:قیمت هر ماه فقط برای هر ماه افزایش میابد بطور مثال اگر مدیر یک چتروم از ۵۰نفره که قیمت ۲۵۰۰تومان افزایش قیمت بر تمدید هر ماه دارد بخواهد به۶۰نفره به ارزوش افزوده تمدید بر هر ماه۲۷۰۰تومان هست فقط میبایست هزنیه مابین یعنی به مبلغ:۲۰۰۰ریال را پرداخت کند

تبصره۲:فقط در انقضا هر ماه امکان ارتقا وجود دارد

قابل توجه کلیه مدیران چتروم ارتقا ظرفیت از تاریخ:۳۱شهریور ۹۵ افزایش یافته است. در پایین شاهد هزینه های قدیم هستیم.جهت اطلاعات بیشتر به واحد دپارتمان پشتیبانی تیکت دهید

۴۰نفر | قیمت :  ۵۰۰۰تومان+۲۰۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۵۰نفر | قیمت :  ۶۰۰۰تومان+۲۵۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۶۰نفر | قیمت :  ۶۰۰۰تومان+۲۷۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه(موجود نیست)

۷۰نفر | قیمت :  ۷۵۰۰تومان+۳۰۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۹۰نفر | قیمت :  ۸۶۰۰تومان+۳۵۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۱۰۰نفر | قیمت :  ۹۵۵۰تومان+۴۱۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۱۱۰نفر | قیمت :  ۹۵۵۰تومان+۴۹۰۰تومان افرایش قیمت بر تمدید هر ماه

۱۲۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۳۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۴۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۵۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۶۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۷۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۸۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۱۹۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۲۰۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

۲۱۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

الی

۵۰۰۰نفر | قیمت : موجود نیست ولی درصورت سفارش,سفارش گیری میشود.تیکت دهید

جهت خرید هر ظرفیت هاستینگ , تیکت دهید