➫درخواست چتروم آماده فروش

بزودی…

این بخش با عنوان چتروم های آماده فروش

در این بخش چتروم های آماده فروش (انحصاری تیباکس طرح)بفروش گذاشته میشوند

همچنین مدیران با استفاده از فرمی که بزودی در این بخش قرار خواهد گرفت میتوانند درخواست فروش چتروم خود را از این بخش داشته باشند

چهارچوب قوانین برگه:

  • بیان قیمت فروش در این بخش به هیچ وجه امکان پذیر نیست
  • واسط فروش تنها تیباکس طرح است.انجام معامله های مخفیانه غیر مجاز بوده و درصورت روز هرگونه مشکل تیباکس طرح هیچگونه مسئلیتی نمیپذیرد.
  • ارتباط فروشنده و خریدار تنها از راه تیباکس طرح امکان دارد.
  • فروشنده میبایست حداقل سه الی پنج سرویس مختلف از تیباکس طرح خریداری کرده باشد.
  • فروشنده میبایست حداقل دو سال عضو قبلی تیباکس طرح باشد.
  • فروشنده باید حداقل سه را یا شماره تلفن در اختیار تیباکس طرح قرار دهد.
  • هر آگهی فروش سرویس تنها ۵ ماه در این بخش قرار میگیرد که درصورت فروش پیش از زمان مذکور بایستی اطلاع رسانی شود.
  • فروشنده نباید درخواست اخبار کند , زیرا درصورت وجود هر مشتری ما سریعا از راه در اختیار گذاشته توسط فروشنده اطلاع رسانی میکنیم.
  • فروشنده میبایست هر ماه آگهی خود را تمدید کند(هزینه تمدید بستگی به میزان کاربران شما دارد)این تمدید همانطور که گفته شده تا ۵ ماه معادل ۵ بار آمکان پذیر است.