تماس تلفنی

با کلیک بر ایکون تماس وارد صفحه ای خواهید شد.

پس از ورود چند لحظه مکث کرده

و سپس گزینه تماس را کلیک کنید.منتظر پاسخ مدیریت باشید.

با کلیک بر دکمه نیوز

به اخبار و آموزشات این بخش در وب نیوز تیباکس طرح وارد میشوید

تماس کاملا رایگان»»برای تمامی کاربران

اخطار:این سرویس هیچگونه چت(چت صوتی) محسوب نمیشود.و از طریق تماس به تلفن ثابت شرکت است.(بدون اینکه از خط اختصاصی شما استفاده ای شود.)

  • نیاز به میکروفن
  • نیاز به بلندگو ویا هدست
  • همچنین در صورت فعال نبودن این دو گزنیه میتوانید از تلفن همراه خود وارد این قسمت شوید.