➞حساب من

کاربرگرامی این بخش پس از عضویت  و ورود به ناحیه کاربری تیباکس طرح شما قابل مشاهده خواهد بود. , تا توانایی مدیریت و کنترل حساب کاربری خود را داشته باشید.اگر قصد تغییر ایمیل و یا یوزر کاربری خود را داشتید تیکت ارسال کنید زیرا این بخش نیازمند برقراری ارتباط با مدیریت اصلی حساب کاربری میباشد توجه به عمل آورید تا شماره تلفن همراه خود را در این بخش ثبت نکنید. تیباکس طرح هیچگونه مسئولیتی از حساب کاربری شما قبول نخواهد کرد. اما این بخش تنها جهت مدیریت بر حساب کاربری شما نمیباشد.,چنانچه قصد خرید چتروم از گروه طراحی و برنامه نویسی تیباکس طرح را دارید. از بخش انتهایی این صفحه استفاده کنید.