آنلاین شاپ -فروشگاه آنلاین

2,200,000 تومان
 • هاست آلمان-ایران-فرانسه(بستگی به موجودی)
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن مشکی
 • پنل مدیریت فارسی
 • قالب کاربر پسند
 • سرعت و پهنای باند Free
 • پشتیبانی 12 ساعته تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش اولیه
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • و...
سفارش دهید

ترکیب فروشگاهی و شرکتی

4,000,000 تومان
 • هاست آلمان-ایران-فرانسه(بستگی به موجودی)
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن مشکی
 • پنل مدیریت فارسی
 • قالب کاربر پسند
 • سرعت و پهنای باند Free
 • پشتیبانی 12 ساعته تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش اولیه
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • و...
سفارش دهید

شرکتی و تبلغاتی

2,200,000 تومان
 • هاست آلمان-ایران-فرانسه(بستگی به موجودی)
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن مشکی
 • پنل مدیریت فارسی
 • قالب کاربر پسند
 • سرعت و پهنای باند Free
 • پشتیبانی 12 ساعته تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش اولیه
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • و...
سفارش دهید

آنلاین شاپ -فروشگاه آنلاین

5,200,000 تومان
 • هاست ایران سرور آسیاتک
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن برنزی
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 12 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال به پست هوشمند
 • و...
سفارش دهید

ترکیب فروشگاهی و شرکتی

10,100,000 تومان
 • هاست ایران سرور آسیاتک
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن برنزی
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 12 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال به پست هوشمند
 • و...
سفارش دهید

شرکتی و تبلغاتی

5,200,000 تومان
 • هاست ایران سرور آسیاتک
 • دامنه IR (قابل انتخاب/تغییر)
 • SEO سئو پلن برنزی
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 12 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال به پست هوشمند
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

16,400,000 تومان
 • هاست ایران سرور پارس آنلاین
 • دامنه com
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن یک
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • دریافت و اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

19,553,000 تومان
 • هاست ایران سرور پارس آنلاین
 • دامنه org یا com به دلخواه
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن دو
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

23,400,000 تومان
 • هاست ایران دیتاسنتر پارس آنلاین
 • دامنه com
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن فول
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • دریافت و اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • مدیریت محتوا و تغییرات قالب - 9 ساعت روزانه-3روز در هفته - تا یک ماه
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

33,553,000 تومان
 • هاست ایران دیتاسنتر پارس آنلاین
 • دامنه org یا com به دلخواه
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن فول
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • مدیریت محتوا و تغییرات قالب - 9 ساعت روزانه-3روز در هفته - تا دو ماه
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

58,400,000 تومان
 • هاست ایران دیتاسنتر پارس آنلاین
 • دامنه com
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن فول
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • دریافت و اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • مدیریت محتوا و تغییرات قالب - 9 ساعت روزانه-3روز در هفته - تا 6ماه
 • و...
سفارش دهید

فروشگاه آنلاین و یا شرکتی

103,553,000 تومان
 • هاست ایران دیتاسنتر پارس آنلاین
 • دامنه org یا com به دلخواه
 • SEO سئو پلن طلایی ورژن فول
 • پنل مدیریت فارسی+آموزشات تخصصی
 • قالب کاربر پسند(دلخواه)
 • قالب ریسپانسیو
 • سرعت و پهنای باند کاملا نامحدود
 • پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و تیکتینگ
 • راهنمایی و آموزش مادام
 • راهنمایی اتصال به اینماد و درگاه پرداخت
 • اتصال کامل به پست هوشمند
 • مدیریت محتوا و تغییرات قالب - 9 ساعت روزانه-3روز در هفته - تا یک سال
 • و...
سفارش دهید

تیباکس طرح»»

با پرداخت کامل هر سرویس (شامل دامین ir ) بین 24 تا 72 ساعت روز کاری جهت فعالسازی و بعلاوه 48 ساعت کاری طراحی و تحویل پروژه زمان لازم دارد.

 

در نظرداشته باشید که چنانچه دامنه خارجی شامل (com یا org) باشد تنها 48 ساعت جهت طراحی و تحویل پروژه ، نیاز به زمان دارد.

اکثر پرداختی ها در گروه تیباکس طرح بصورت علی الحساب میباشد

چنانچه طی رایزنی با مدیران تیم و بخش مالی مشخص شد صورت حساب شما شامل پیش پرداخت میباشد طبق فرمول زیر پرداخت شما صورت میگیرد:

پیش پرداخت : 50% الی 65%

روز تحویل پروژه : مابقی وجه دریافت میشود.

پرداخت اقساط فقط برای سرویس های بالاتر از قیمت سه میلیون تومان است ولی بازهم چنانچه به توافق بر سر مسئله اقساطی نموندن هر مبلفی رسیدید حتما مطابق با فرمول زیر صورت حساب های اقساطی خود را پرداخت نمایید.

پیش پرداخت قبل از شروع پروژه : 50%

اقساط 2 ماهه – (+5%هزینه اصلی پروژه)

اقساط 4 ماهه – (+10%هزینه اصلی پروژه)

اقساط 8 ماهه – (+15%هزینه اصلی پروژه)

اقساط 12 ماهه – (+30%هزینه اصلی پروژه)