طرح محرم

139307101739058453765724

این طرح از۱۲مهر(یک محرم)تا۱۰آبان(بیست و نه محرم)به طول می انجامد

در این طرح مشتریان عزیز تیباکس طرح میتوانند با کد کوپن(moharam)هنگام خرید(۲۲درصد تخفیف)دریافت مینمایند.

این طرح تنها یک طرح مناسبتی میباشد و به هیچ وجه این طرح همیشگی اجرا نخواهد شد.

 

برگردیم خانه